Herning

Strandjagtforening

ANNO 1952

Kontingenter mm.Medlemskontingent

Ordinær medlem :                                    1283.00 kr.pr.år

Ekstraordinær medlem :                        610.00 kr.pr.år       

For at være ekstraordinært medlem i Herning Strandjagt-forening skal  du være ordinær medlem af Danmarks jægerforbund i en anden lokal jagtforening.

Er du ungdoms eller seniormedlem af Danmarks jægerforbund er kontingentet til Herning Strandjagt                 991,00 / 996,00 Kr.pr.år.

Jagten på vores jagtarealer er fri, det vil sige at medlemmer af

Herning Strandjagtforening kan komme og gå som de har lyst til.

Medlemskort fra Danmarks Jægerforbund skal medbringes når man benytter disse jagt arealer tilhørene Herning Strandjagt.

Oversigt over kontingentfordeling mellem DJ

 og

Herning Strandjagt

Generel stigning af DJ´s andel pr. år. Udgør 3% det betyder en forringelse af foreningens indtægter med 3% pr. år.

Medlemskategori

 

DJ´s andel

Jagtforeningens

andel

Kontingent

ialt

Ordinær

723,00

560,00

1283,00

Ungdom

393,00

560,00

991,00

Senior

435,00

560,00

996,00

Ekstraordinær

50,00

560,00

610,00

Kurister

0

0

0

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/